V O D N Í  T U R B Í N Y  
 
 
 
Bánkiho turbína Francisova turbína Kaplanova turbína Mapa stránek
603 731 508
info@vodniturbiny.cz
 

Opravy, renovace a výroba turbín
Malá vodní elektrárna

Malá vodní elektrárna (MVE) je označení pro vodní elektrárny s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně. Evropská unie však považuje za MVE vodní elektrárny do výkonu 5 MW. Velká většina výkonu vodních elektráren, cca 90% je z elektráren o výkonu větším než 5 MW a zbylých cca 10% je z MVE podle evropského řazení.
Malé vodní elektrárny se většinou budují v místě bývalých mlýnů a jezů. Pro konstrukci malých vodních elektráren se často používá Bánkiho turbína, tato turbína je konstrukčně velmi jednoduchá a tím i ekonomická na pořízení.

Dělení MVE podle některých parametrů:
Podle výkonu:

  • průmyslové (od 1 MW)
  • minielektrárny (do 1 MW)
  • mikrozdroje (do 0,1 MW)
  • domácí (do 35 kW)

Podle spádu:
  • nízkotlaké (do 20 m)
  • středotlaké (20 - 100 m)
  • vysokotlaké (od 100 m)

Podle nakládání s vodou:
  • průtokové
  • akumulační
  • přečerpávací

[Zdroj: Wikipedie]  

 
Vodní turbíny || Vlastimil Josef || Úherce 30 || 294 41 okres Mladá Boleslav
 
  Po 26.července 2021 06:05, Počet návštěv: 84074